Informativni cenovnik za izradu internet sajta

Izrada sajta je individualna i kompleksna stvar tako da samo rešenje i cena sajta zavisi od dosta faktora i uglavnom nije primenjiva šablonski. Cene u tabelama su više informativnog karaktera, dok stvarnu cenu definišemo na osnovu Vaših zahteva.

Za više detalja najbolje je da nas pozovete.

Koraci ka realizaciji:

Želimo da ceo proces od prvog kontakta do završetka projekta bude veoma jednostavan i razumljiv za obe strane. Nakon definisanja svih detalja koje je potrebno uraditi, potpisujemo Ugovor u kome se svi ti detalji taksativno navode.

Nakon potpisivanja Ugovora, uplaćuje se avans u iznosu od 50% i tada počinjemo sa radom.
Najkasnije 10 dana nakon završetka projekta (ukoliko je sve urađeno po Ugovoru) isplaćuje se ostalih 50%. Vremenski rokovi sa naše strane su uvek ispoštovani onako kako je dogovoreno.

U toku projekta je moguće neograničeno menjati stvari i sve to će biti propraćeno aneksima Ugovora kako bi smo imali preciznu sliku o svemu. U zavisnosti od veličine izmene, to može ali i ne mora biti tarifirano po zvaničnom cenovniku.